Strona Głowna Nowości z branży Pakiet Mobilności – Co tak właściwie wnosi?

Pakiet Mobilności – Co tak właściwie wnosi?

Dodany przez Adrian Sobczak
Pakiet Mobilności

Tak zwany Pakiet Mobilności wszedł w życie 20 sierpnia 2020 roku i dotyczy zmian w zasadach pracy kierowców. To tylko pierwsza część obowiązkowych zasad, jakie muszą wdrożyć w życie firmy transportowe. Kolejne rozporządzenia wprowadzane będą stopniowo, aż do 2026 roku. Co tak naprawdę się zmienia i czego dotyczy pakiet mobilności?

Co obejmuje Pakiet Mobilności?

Parlament Europejski 8 lipca przyjął pakiet zmian w unijnych przepisach dotyczących regulacji zasad międzynarodowego transportu drogowego, w tym między innymi czasu pracy kierowców. Zmiany mają wchodzić w życie stopniowo przez kolejne kilka lat. Pierwszy pakiet regulacji, który obowiązuje od sierpnia 2020 roku, obejmuje:

  • rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszą się do transportu drogowego (Dz Urz. UE z 2006 r. L 102, s. 1),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE z 2014 r. L 60, s. 1).

Pierwsze z rozporządzeń odnosi się przede wszystkim do czasu pracy kierowców, natomiast drugie dotyczy zasad instalowania i używania tachografów. Oba akty prawne wymagają od podmiotów działających w branży transportowej wdrożenia istotnych zmian w dotychczasowych procesach.

 

Pakiet Mobilności – co tak naprawdę się zmienia?

Obowiązkowe powroty kierowców

To jedna z najważniejszych zmian, która będzie z pewnością najbardziej odczuwalna w praktyce. Chodzi o obowiązkowe powroty kierowców do domu lub centrum operacyjnego firmy, w ściśle określonych odstępach czasu.

Zgodnie z nowo przyjętymi zasadami, kierowca powinien mieć możliwość powrotu do bazy w celu odebrania tygodniowej przerwy co cztery tygodnie. Natomiast jeśli kierowca odbył kolejno dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, wówczas powinien wrócić wcześniej. Wcześniej oznacza tutaj tyle, co jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego, regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Obowiązek przestrzegania tego przepisu spoczywa na przedsiębiorcy, który powinien tak zaplanować trasę danego kierowcy, aby zastosować się do tych wymagań.

Odbiór kolejno dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych

W myśl nowych przepisów kierowca może odebrać kolejno dwa skrócone odpoczynki tygodniowe. Przywilej ten dotyczy wyłącznie międzynarodowych przewozów rzeczy. Nie może więc skorzystać z niego kierowca wykonujący krajowe przewozy drogowe lub międzynarodowe przewozy osób.

Kierowca może zatem wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu dowolnych kolejnych czterech tygodni wykorzysta on  minimum cztery tygodniowe okresy odpoczynku, a przynajmniej dwa z nich będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Zasady dotyczące regularnego tygodniowego okresu wypoczynku

Pakiet mobilności przewiduje, że każdy odebrany regularny tygodniowy okres wypoczynku oraz wypoczynek uznawany za rekompensatę, musi być odebrany poza pojazdem oraz na koszt pracodawcy. Ogólnie opisane zostały również wymagania dotyczące potencjalnych miejsc odpoczynku.

Przedłużony czas prowadzenia pojazdu w wyniku szczególnych okoliczności

W wyjątkowych okolicznościach kierowca może przekroczyć maksymalny dzienny lub tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie 1 godzinę. Za szczególne okoliczności uznaje się niemożliwe do zaplanowania zdarzenia i tylko w razie konieczność dotarcia do bazy lub miejsca zamieszkania w celu odebrania regularnego bądź skróconego odpoczynku. Jednocześnie przekroczenie nie może kolidować z odebraniem odpoczynku tygodniowego (min. 24h).

Należy pamiętać aby fakt skorzystania z 1 lub 2 godzin dodatkowej jazdy podczas powrotu na bazę odnotować na wydruku.

Obowiązkowa wymiana tachografów

Rozporządzenie zakłada również obowiązkową wymianę tachografów na te nowszej generacji. Obowiązek ten rozłożony jest nieco w czasie, w zależności od aktualnie zainstalowanych urządzeń jest to rok 2024 lub 2025.

Related Articles

Strona wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuje