Strona Głowna Finanse Kredyt hipoteczny dla kierowcy, czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny dla kierowcy, czy to możliwe?

Dodany przez Adrian Sobczak

Zawód kierowcy zawodowego charakteryzuje się pewną specyfiką, kiedy przychodzi do wnioskowania o udzielenie kredytu hipotecznego. Wpływ na to ma struktura wynagrodzenia tej grupy petentów, które składa się zarówno z pensji podstawowej (najczęściej dość niskiej), jak i z tzw. diet, będących rodzajem ekwiwalentu za podróż służbową, często stanowiącym dominującą część uzyskiwanego przez kierowcę dochodu. Ten drugi element ze swej istoty jawi się jednak jako coś niestabilnego, co wpływa na wiarygodność wnioskodawcy w oczach instytucji bankowych. Czy zatem wnioskowanie o kredyt hipoteczny przez kierowcę zawodowego jest skazane na niepowodzenie już na samym wstępie? Zapraszamy do lektury. 

Oczyma banku 

Zdolność kredytowa – tylko tyle i aż tyle. Bank chce mieć pewność, że kredytobiorca jest osobą wiarygodną, która stanowi gwarant regularnej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych pewność ta musi być szczególnie mocno ugruntowana – jest to bowiem zobowiązanie na wiele lat, a kwota, na jaką opiewa, jest znacząca. Wnioskując o kredyt hipoteczny, trzeba się więc liczyć z tym, że bank będzie chciał uzyskać wiedzę na temat comiesięcznego dochodu petenta, posiadanego przez niego majątku, ciążących na nim zobowiązań oraz terminowości odnośnie do ich regulowania.  

W tym miejscu pojawia się problem. Bardzo często zdarza się, iż wynagrodzenie kierowców zawodowych, mające kluczowe znaczenie z punktu widzenia instytucji kredytowej, ma charakter niejednolity. Składa się na nie pensja zasadnicza oraz diety, o których traktuje Kodeks Pracy w art. 77 5 następująco: 

pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Jak zostało wspomniane, ta część wynagrodzenia może dominować w jego strukturze, osiągając nawet wysokość kilku tysięcy złotych. Mimo to, banki postrzegają ją sceptycznie, niejako z góry zakładając jej nieregularność i niepewność – całe szczęście nie wszystkie. 

Które banki honorują diety kierowców zawodowych? 

Istnieje grupa banków, które honorują wspomniane diety jako stałe źródło dochodu. Nie czynią tego jednak bezwarunkowo. Chcąc uzyskać kredyt m.in. w Pekao Banku Hipotecznym, Alior Banku, BNP Paribas, Getin Nobel Banku, Banku BPH, Pekao S.A., Banku BGŻ czy w Credit Agricole, konieczne jest uprzednie udowodnienie, że uzyskiwane diety mają charakter regularny i trwały. Aby uzyskać taką pewność, banki badają historię wpłat uzyskanych w ramach realizacji należnych diet przez określony czas, wynoszący zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy wstecz. 

Dla przykładu:

 • Pekao S.A. zdolność kredytową ustala na podstawie umów o pracę, a konkretniej w oparciu o zapis regulujący wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość przysługującej pracownikowi diety. Bank bada równocześnie możliwość wykazania regularności wpływów z tego tytułu – „okres próby” wynosi w tym przypadku 12 miesięcy; 

 

 • BNP Paribas przy określaniu zdolności kredytowej bierze pod uwagę 75% średniomiesięcznej diety. Również w tym przypadku średnią miesięczną oblicza się w oparciu o dane ilustrujące wpływy za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowe;

 

 • Alior Bank przy określaniu zdolności kredytowej bierze z kolei pod uwagę 80% średniomiesięcznej diety. Okres weryfikacji wpływów wynosi 6 miesięcy;

 

 • Credit Agricole kategoryzuje diety jako dodatek do podstawowego wynagrodzenia. 


Jakie dokumenty złożyć, ubiegając się o kredyt hipoteczny?

Wnioskując o kredyt hipoteczny, należy w możliwie najpełniejszy sposób wykazać swoją wiarygodność jako potencjalnego kredytobiorcy. Dlatego też wśród niezbędnej, złożonej do informacji banku dokumentacji powinny się znaleźć:

 • umowa o pracę, 
 • zaświadczenie o dochodach z wyodrębnieniem pensji podstawowej oraz przysługujących diet,
 • wyciąg z konta potwierdzający regularne wpływy na konto przez dany, określony przez bank okres,
 • sprawozdanie historii kredytowej, którą można sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).  

Jak zwiększyć swoją szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego? 

Istnieje kilka sposobów, które stosowane łącznie, mogą znacznie polepszyć sytuację potencjalnego kredytobiorcy. W szczególności: 

 • niezbędne jest, aby wszelkie przychody były ewidencjonowane na koncie bankowym wnioskodawcy (zarówno pensja zasadnicza, jak i diety na tym samym koncie, opatrzone powtarzającym się opisem, wskazującym, iż jest to element pensji) – pozwoli to na udowodnienie bankowi regularności wpływów;
 • warto postarać się o odłożenie możliwie wysokiej kwoty na wkład własny – zazwyczaj powinien on stanowić co najmniej 20% wartości nieruchomości;
 • istotne jest regulowanie swoich zobowiązań na bieżąco – przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie kredytu należy dołożyć starań, aby wszelkie należności i opłaty były uregulowane. Na podstawie dotychczasowej postawy wnioskodawcy, bank może bowiem wysnuwać wnioski odnośnie do tego, czego może się spodziewać, kiedy przyjdzie do spłaty kredytu;
 • można wystąpić o udzielenie kredytu łącznie z małżonkiem (w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej) – pozwala to na wykazanie większej sumy regularnych wpływów, a po stronie banku zmniejsza ryzyko utraty płynności w zakresie spłaty kredytu.

Jak sprawdzić swój raport w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)?

Jak zostało wspomniane, historia kredytowa wnioskodawcy jest bardzo istotna dla banku. Aby oszacować swoje szanse na uzyskanie kredytu, warto zaznajomić się z danymi zawartymi w BIK. Będzie to też okazja do upewnienia się odnośnie do zaspokojenia wszelkich roszczeń dotychczasowych wierzycieli. 

Aby to zrobić, konieczne jest założenie konta na stronie BIK po uprzedniej weryfikacji tożsamości. Wśród danych identyfikacyjnych znajdują się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numerr telefonu, dane identyfikujące dokument tożsamości oraz dane adresowe. Formularz zawiera również oświadczenie w przedmiocie uprzedniego zapoznania się z treścią regulaminu. 

 

Wśród pozostałych narzędzi weryfikacyjnych znajdują się:

 • skan dokumentu tożsamości,
 • bezzwrotny przelew weryfikacyjny w kwocie 1 złotego, wykonany z konta prywatnego tożsamego z podanym w formularzu,
 • link aktywacyjny przesłany na adres e-mail,
 • kod autoryzacyjny przesłany na numer telefonu. 

Rejestracja kończy się wraz z ustawieniem hasła do utworzonego konta użytkownika. Cały proces trwa średnio 2-3 dni. 

W przypadku bezpłatnej wersji prośbę o zamówienie raportu składa się w formie wiadomości. Wersja płatna zawiera dedykowany tej funkcjonalności przycisk. Termin uzyskania raportu bezpłatnie nie przekracza 30 dni. W przypadku korzystania z wersji odpłatnej czas oczekiwania na uzyskanie raportu jest zdecydowanie krótszy – wynosi bowiem do 5 minut. Raport nieodpłatnie otrzymać można raz na 6 miesięcy. 

Related Articles

Strona wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuje